Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

8th International Conference:
Digital Education at Environmental Universities

24th – 25th November 2022 | Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

0

Days

0

Hours

0

Minutes

0

Seconds

More

About the Conference

This year's conference will be held under the slogan: „Education in the changing world”. The changes are reflected in the transformation of entire social, economic and natural systems. „Not only „what” we do and „how” we do are changing, but also who we are”. Education today shapes our future. How do we deal with it? It is not only a question, but also a challenge for all those who care about modern education.

The conference covers the most essential issues such as technology and digitization, problem and interdisciplinary teaching, the role of higher education – new/old mission of a university in the digital, different world.

Meetings will be held both in traditional and online form. Discussion panels will be conducted in 3 languages: Polish, English and Ukrainian. The organizers hope that this will provide an opportunity to look at the issues above from an intercultural perspective.

We plan to organize workshops and discussion meetings aimed for the development of soft skills, useful in the work of teachers, deepening knowledge and exchange of experiences, as well as inspiration for creative exploration.

We are meeting on 24 - 25 November at the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. We kindly invite you and see you in Wroclaw

The Organizers

The organizers are the Section of Distance Learning and Modern Teaching Methods of the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences and the Information Technology Department of the National University of Life and Environmental Sciences in Kyiv.

Date and Venue

The Conference will be held from 24th to 25st November 2022 at Wroclaw University of Environmental and Life Sciences.

Post-conference publication

We invite you to submit your speeches for the conference. Extended abstracts of the speeches will be collected and published by the Publishing House of the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences in the post-conference publication with the number ISBN.

Depending on the number of interested authors, there is a possibility to publish article in Information Technologies and Learning Tools.

Abstracts in english, please send to ksztalcenie.odleglosc@upwr.edu.pl according to this model document

Speakers

Speaker 1

Ewa Chwałko, PhD

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Speaker 9

Magdalena Roszak, PhD, DSc

Poznan Iniversity of Mdical Sciences

Speaker 3

Ewa Hajdasz, MA

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Speaker 4a

Dorota Gałan-Niedziela, MSc

Fundacja 'Legalna Kultura'

Speaker 5a

Kamila Pawłowska M.Sc., eng. Landscape Architect

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Speaker 6

Paweł Jasiński

Collegium Wratislaviense

Speaker 8

Iwona Mokwa-Tarnowska, PhD

Gdansk University of Technology

Speaker 10

Przemysław Stencel, MA

Edukacja-Online.pl

Speaker 11

Ewa Komorowska-Jędrzejczak, PhD; Lidia Mirowska, MA

University of Humanities and Economics in Lodz

Speaker 12

Agnieszka Heba, PhD

Uniwersytet Warszawski

Speaker 14

Anna Stanisławska-Mischke, MA

Cracow University of Economics, Association of Academic E-learning

PROGRAM OF CONFERENCE - building C3, room 018

PROGRAM OF PRESENATIONS
Conference proceedings - building C3, room 018

Registration of participants

Conference opening

Conference organizers speech and welcoming guests. Speech by the Vice-Rector and Chairmen: Joanna Markowska, Olena Hlazunova and the President of SEA - Magdaleny Roszak

SESSION 1 - building C3, room 018


mgr Anna Stanisławska-Mischke (E-learning expert, Cracow University of Economics, Academic E-learning Association)
Dlaczego bez e-learningu nie ma mowy o wysokiej jakości kształcenia uniwersyteckiego?


dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)- wykład on-line
Kompetencje cyfrowe nauczycieli akademickich. Technological, Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) a European Competence Framework for the Digital Competence of Educators


mgr Przemysław Stencel (Edukacja-Online.pl)
Ocena wzajemna z wykorzystaniem modułu Warsztat w Moodle


dr inż. Olena Kuzminska prof. i Valentyna Korolchuk, Katedra Systemów Informatycznych i Technologii, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
Technologies of integration of educational resources and services in conditions of distance learning


dr hab. Joanna Mytnik (Politechnika Gdańska) - on-line presentation
Co neuronauka mówi nam dziś o procesie uczenia się? Błyskawiczny przegląd podstawowych zasad projektowania kursów akademickich


dr hab. Magdalena Roszak, dr Anna Smelkowska, dr Marta Jokiel, dr Katarzyna Zaorska, dr Barbara Purandare, dr Przemysław Keczmer, dr hab. Agnieszka Karbownik, mgr Maurycy Jankowski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Multimedialne i interaktywne e-zasoby nadal wyzwaniem dla dostawców wiedzy

Lunch

Special guest

Wystąpienie dr Ewy Chwałko (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Znaczenie pozazawodowych pasji w pracy nauczyciela akademickiego

Coffee break

SESSION 2 - building C3, room 018

dr Ewa Komorowska-Jędrzejczak, mgr Lidia Mirowska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Cyfrowa rzeczywistość Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego


Svitlana Lytvynova, DSc (Institute for Digitalisation of Education of NAES of Ukraine)
Readiness of teachers and students to use augmented and virtual reality in the educational process


Mariya Shyshkina, PhD, Dr. Hab. (Institute for Digitalisation of Education of NAES of Ukraine)
The Cloud-based Systems of Open Science within the University Learning and Research Environment


dr Iwona Mokwa-Tarnowska (Politechnika Gdańska) - online presentation
Gamifikacja w nauczaniu akademickim


dr Jacek Stańdo, prof. uczelni (Politechnika Łódzka) - online presentation
Alternatywna trajektoria uczenia się


dr Agnieszka Heba (Uniwersytet Warszawski)
Cyberbezpieczeństwo - Innowacyjne podejście do tworzenia kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Summary

Polish / Ukrainian / English languages. Presentations in Ukranian will be translated into Polish. Questions after each presentation. Presentation time is 20 - 30 minutes

WORKSHOPS - registration

Paweł Jasiński

Kij czy marchewka? A może jest inny sposób?

workshops leader: Paweł Jasiński | Collegium Wratislaviense

WORKSHOP IN POLISH

Paweł Jasiński

Design Thinking w moich zajęciach

workshops leader: Paweł Jasiński | Collegium Wratislaviense

WORKSHOP IN POLISH

Ewa Hajdasz

Effective learning – harnessing your brain power

workshops leader: mgr Ewa Hajdasz | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

                 WORKSHOP IN ENGLISH

Kamila Pawłowska

Fitness mózgu – ćwiczenia na kreatywne myślenie

workshops leader: mgr inż. Kamila Pawłowska | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

                 WORKSHOP IN POLISH

dr Agnieszka Heba

Jak stworzyć escape room z użyciem narzędzi online

workshops leader: dr Agnieszka Heba | Uniwersytet Warszawski

WORKSHOP IN POLISH

Natalia Demeshkant, Paulina Burkot i Katarzyna Budzowska

Narzędzia i zasoby cyfrowe w edukacji szkolnej i akademickiej

workshops leader: dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP; Paulina Burkot, Katarzyna Budzowska | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

                 WORKSHOP IN POLISH

Natalia Demeshkant, Paulina Burkot i Katarzyna Budzowska

Digital tools and resources in school and academic education

workshops leader: dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP; Paulina Burkot, Katarzyna Budzowska | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

                 WORKSHOP IN ENGLISH

Legalna Kultura

Prawo autorskie oraz wolne zasoby sieci w zakresie istotnym dla nauczycieli akademickich

workshops leader: mgr Dorota Gałan-Niedziela | Fundacja "Legalna Kultura"

                 WORKSHOP IN POLISH

Legalna Kultura

Prawo autorskie oraz wolne zasoby sieci w zakresie istotnym dla studentów

workshops leader: mgr Dorota Gałan-Niedziela | Fundacja "Legalna Kultura"

                 WORKSHOP IN POLISH

Venue

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Centrum Dydaktyczno-Naukowe
pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

HONORARY PATRONAGE

PARTNERS

SPONSORS

Deadlines

24th November 2022

Registration for participants

15th November 2022

Registration for speakers

15th November 2022

Sending articles for publication

24th November 2022

Payment of the conference fee

Committees

 • Head

  • Stanislav M. Nikolaienko, PhD, DSc, Professor, Rector of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

  Members

  • Damian Knecht, BEng, PhD, DSc, Professor, Vice-Rector for Student Affairs and Education, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Serhii M. Kvasha, PhD, DSc, Professor, Vice-Rector For Scientific and Educational Activities and Development, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • Natalia Demeshkant, PhD, DSc, Assoc. Prof., Pedagogical University of Cracow
  • Valeriy Yu. Bykov, PhD, DSc, Professor, Director of the Institute for Digitalisation of Education, National Academy of Educational Sciences of Ukraine
  • Eugenia Smyrnova-Trybulska, PhD, DSc, Assoc. Prof., University of Silesia in Katowice, Association of Academic E-learning
  • Tetyana Ishchenko, PhD, Professor, Ministry of Agricultural Policy of Ukraine, Sientific Centre „AgroEducation”
  • Nataliia Morze, PhD, Professor, Borys Grinchenko Kyiv University
  • Mariya Shyshkina, PhD, Head of the Departmant of Cloud-Oriented Systems of Education Informatization, National Academy of Educational Sciences of Ukraine
  • Olha Pinchuk, PhD, Deputy Director for Scientific Experimental Work, National Academy of Educational Sciences of Ukraine
  • Andrii Morozov, PhD, DSc, Assoc. Prof., Vice Rector in Scientific and Pedagogical Work at Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine
  • Dmitry Antoniuk, PhD, Assoc. Prof., Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine
  • Valerii Kontsedailo, PhD, Head of Product at Inner Circle, Amsterdam, Holland
  • Anna Stanisławska-Mischke, MA, E-learning expert, Cracow University of Economics, Association of Academic E-learning
  • Svitlana Agadzhanova, PhD, Assoc. Prof., Sumy National Agrarian University, Ukraine
  • Jerzy Mischke, PhD, DSc, emeritus Prof., AGH University of Science and Technology in Cracow, independent consultant, Association of Academic E-learning
  • Józefa Chrzanowska, PhD, DSc, Professor, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Arkadiusz Orłowski, PhD, DSc, Assoc. Prof., Warsaw University of Life Sciences
  • Maria Wilkin, MSc, University of Warsaw
  • Tomasz Walasek, PhD, DSc, Czestochowa University of Technology, Association of Academic E-learning
  • Iwona Mokwa-Tarnowska, PhD, Gdańsk University of Technology, Association of Academic E-learning
  • Magdalena Roszak, PhD, DSc, Assoc. Prof., Poznan University of Medical Sciences, Head of Department of Computer Science and Statistics, President of the Academic E-learning Association
  • Piotr Leszczyński, PhD, DSc, Assoc. Prof., Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Association of Academic E-learning
  • Wiesław Półjanowicz, PhD, University of Bialystok, Association of Academic E-learning
  • Jacek Stańdo, PhD, Assoc. Prof., Lodz University of Technology, Association of Academic E-learning
  • Joanna Markowska, PhD, Resource and Teaching Support Centre, Section of Distance Learning and Modern Teaching Methods, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Association of Academic E-learning
  • Olena Hlazunova, Doctor Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Information Technologies, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • Vadym Kondratiuk, Doctor Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and Innovation, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • Oksana Tonkha, Doctor Sciences, Professor, Dean of the Agrobiological Faculty, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • Olena Kuzminska, PhD, Assoc. Prof., Department of Informational System and Technologies, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • Dmyto Kasatkin, PhD, Assoc. Prof., Department of Computer Systems and Networks, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • Jacek Markowski, PhD, Resource and Teaching Support Centre, Section of Distance Learning and Modern Teaching Methods, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Maksym Mokriiev, PhD, Assoc. Prof., Center of Distance Educational Technology, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • Ewa Hajdasz, MSc, Director of Centre for Foreign Languages, Humanities and Social Sciences, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Tetyana Voloshina, PhD, Department of Informational System and Technologies, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • Valentyna Korolchuk, Department of Informational System and Technologies, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • Svitlana Amelina, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • Przemysław Stencel, MA, Edukacja-Online.pl, Association of Academic E-learning
  • Ewa Chwałko, PhD, Resource and Teaching Support Centre, Wrocław University of Environmental and Life Sciences Publishing, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Kateryna Tuzhyk, PhD, Assoc. Prof., Department of Economic Cybernetics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • Artur Majchrzak, MSc, Resource and Teaching Support Centre, Section of Distance Learning and Modern Teaching Methods, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Monika Brząkała, MSc, Resource and Teaching Support Centre, Section of Distance Learning and Modern Teaching Methods, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Martyna Burdzy, MSc, Resource and Teaching Support Centre, Section of Distance Learning and Modern Teaching Methods, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Joanna Borowiec-Jaskólska, MSc, Resource and Teaching Support Centre, Section of Distance Learning and Modern Teaching Methods, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Kamila Pawłowska, MSc, Resource and Teaching Support Centre, Section of Distance Learning and Modern Teaching Methods, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Oksana Vovkodav, PhD, Resource and Teaching Support Centre, Section of Distance Learning and Modern Teaching Methods, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Przemysław Tymków, PhD, Director of Resource and Teaching Support Centre, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Marta Lewińska, MSc, Resource and Teaching Support Centre, Section of Digitalization and Technological Support of Education, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Weronika Tadla, MSc, Resource and Teaching Support Centre, Section of Digitalization and Technological Support of Education, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Adrian Kulik, MSc, Resource and Teaching Support Centre, Section of Digitalization and Technological Support of Education, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Anna Ogły, PhD, Resource and Teaching Support Centre, Lifelong Learning and Training Section, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Katarzyna Błaszczyk, MSc, Resource and Teaching Support Centre, Lifelong Learning and Training Section, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Adam Pałęcki, Resource and Teaching Support Centre, Lifelong Learning and Training Section, Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Fees

Participants
75 EUR

 • participation in the conference
 • participation in workshops
 • presentation at the conference
 • coffee breaks
 • lunch
 • conference materials
 • the evening integration event
UPWr Teachers
0 PLN

 • participation in the conference
 • participation in workshops
 • presentation at the conference
 • coffee breaks
 • lunch
 • conference materials
 • the evening integration event
Ukrainian teachers
0 PLN

 • participation in the conference
 • participation in workshops
 • presentation at the conference
 • coffee breaks
 • lunch
 • conference materials
 • the evening integration event
Students
0 PLN

 • participation in the conference
 • participation in workshops
 • presentation at the conference
 • coffee breaks
 • lunch
 • conference materials
 • the evening integration event
We would like to invite business sponsors to co-finance our conference. The offer of sponsoring is presented below.

Participants from Ukraine will take part in the conference for free. Participants from all other countries would need to pay for the participation general fee of 75 euro

Silver
105 EUR

 • placing a company logo on the official conference website and e-mails from organizers
 • 1 participant at the conference
 • giving a speech
 • lunch and coffee breaks
 • the evening integration event
 • a company stand at the conference
 • a chance to present company products during workshops
Gold
168 EUR

 • placing a company logo on the official conference website and e-mails from organizers
 • 1 participant at the conference
 • giving a speech
 • lunch and coffee breaks
 • the evening integration event
 • a company stand at the conference
 • a chance to present company products during workshops
Platinum
210 EUR

 • placing a company logo on the official conference website and e-mails from organizers
 • 2 participants at the conference
 • giving a speech
 • lunch and coffee breaks
 • the evening integration event
 • a company stand at the conference
 • a chance to present company products during workshops
Diamond
Option for the Sponsors who will support the initiative of organizing our conference in a special way

 • placing a company logo on the official conference website and e-mails from organizers
 • 6 participants at the conference
 • giving a speech
 • lunch and coffee breaks
 • the evening integration event
 • a company stand at the conference
 • a chance to present company products during workshops
In order to participate in the conference or register and pay the conference fee up to 24th November 2022. The fee must be paid to the following account:
PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
IBAN: PL62102052420000210200292045
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław

topic of transfer: D120/0011/22 name & surname

Business representatives can call or e-mail us.

Contact details:

In case of any questions referring to the conference do not hesitate to contact us.

Address

Centrum Dydaktyczno-Naukowe
pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

Phone number

Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia
+48 71 320 1899

Email

Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia
ksztalcenie.odleglosc@upwr.edu.pl

Hotels