Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

VIII Międzynarodowa Konferencja:
CYFRYZACJA EDUKACJI NA UCZELNIACH PRZYRODNICZYCH

24-25.11.2022 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

0

Days

0

Hours

0

Minutes

0

Seconds

Więcej

O konferencji

Tegoroczna konferencja będzie przebiegać pod hasłem: „Edukacja w zmieniającym się świecie”. Zmiany odzwierciedlają się w transformacji całych systemów społecznych, gospodarczych i naturalnych. „Zmienia się nie tylko „co” robimy i „jak” robimy, ale także kim jesteśmy”. Dzisiejsza edukacja kształtuje naszą przyszłość. Jak sobie z tym radzimy? To nie tylko pytanie, ale wyzwanie dla wszystkich, którzy z troską myślą o nowoczesnej edukacji.

Konferencja obejmuje najistotniejsze zagadnienia takie jak: technologia i digitalizacja, a nauczanie problemowe i interdyscyplinarne, rola edukacji wyższej – nowa/stara misja uniwersytetu w cyfrowym, różnym świecie.

Spotkania będą odbywać się zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. Panele będą prowadzone w 3 językach: polskim, angielskim (opcjonalnie) i ukraińskim. Organizatorzy mają nadzieję, że zapewni to możliwość spojrzenia na powyższe zagadnienia w ujęciu międzykulturowym.

Planujemy organizację warsztatów i spotkań dyskusyjnych mających na celu rozwój umiejętności miękkich przydatnych w pracy nauczyciela, jak i pogłębienia wiedzy oraz wymiany doświadczeń, a także inspirację do twórczych poszukiwań.

Spotykamy się 24 i 25 listopada na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia we Wrocławiu!

Organizatorzy

Organizatorami są Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wydział Technologii Informacyjnej Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie.

Gdzie i kiedy?

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w dniach 24-25.11.2022 r.

Publikacja pokonferencyjna

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień na konferencję. Rozszerzone abstrakty wystąpień zostaną zebrane i opublikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w publikacji pokonferencyjnej opatrzonej numerem ISBN.

Istnieje możliwość publikacji artykułu w Information Technologies and Learning Tools w zależności od liczby zainteresowanych autorów.

Streszczenia w języku angielskim prosimy przesyłać na adres ksztalcenie.odleglosc@upwr.edu.pl według załączonego wzoru.

Prelegenci i prowadzący warsztaty

Poniżej przedstawiamy naszych gości

Speaker 1

dr Ewa Chwałko

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Speaker 2

dr hab. Magdalena Roszak

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Speaker 3

mgr Ewa Hajdasz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Speaker 4

mgr Dorota Gałan-Niedziela

Fundacja 'Legalna Kultura'
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Speaker 5

mgr Kamila Pawłowska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Speaker 6

Paweł Jasiński

Collegium Wratislaviense

Speaker 8

dr Iwona Mokwa-Tarnowska

Politechnika Gdańska

Speaker 9

mgr Przemysław Stencel

Edukacja-Online.pl

Speaker 11

dr Ewa Komorowska-Jędrzejczak i mgr Lidia Mirowska

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Speaker 12

dr Agnieszka Heba

Uniwersytet Warszawski

Speaker 12

dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG

Politechnika Gdańska

Speaker 14

mgr Anna Stanisławska-Mischke

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Speaker 15

dr Jacek Stańdo, prof. uczelni

Politechnika Łódzka

Warsztaty

Warsztaty stacjonarne

 • Warsztaty w języku angielskim poprowadzi mgr Ewa Hajdasz.

  In my talk I will share my experience about the future curriculum development. I will talk about the findings from educational neuroscience research such as the role of attention, making connections between the ideas and organising lessons so that remembering becomes easier. Metacognitive strategies together with the ability to use memory tools enable our students to become effective lifelong learners.

 • Warsztaty poprowadzi mgr inż. Kamila Pawłowska.

  Podczas warsztatów nauczysz się, w jaki sposób aktywować swój mózg, wykonując codziennie kilka prostych ćwiczeń. Jak zagadki, łamigłówki czy gry słowne mogą pobudzić do kreatywnego myślenia. Odpowiemy na pytanie na czym polega fitness mózgu.

Warsztaty on-line

 • Warsztaty poprowadzi mgr Dorota Gałan-Niedziela z Fundacji Legalna Kultura.

 • Warsztaty poprowadzi mgr Dorota Gałan-Niedziela z Fundacji Legalna Kultura.

 • Warsztaty poprowadzą Paulina Burkot i Katarzyna Budzowska.

  Celem warsztatów jest przedstawienie zasobów oraz narzędzi cyfrowych przydatnych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w nauczaniu zdalnym. Przedstawiane narzędzia są proste w użyciu i nie wymagają specjalistycznych umiejętności. Podczas spotkania uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Warsztaty będą obejmowały następujące narzędzia: Book Creator, Canva, Animaker.

 • Workshops will be led by Paulina Burkot & Katarzyna Budzowska.

  The aim of the workshop is to present resources and digital tools that are useful for teaching in remote learning. The tools presented are easy to use and do not require specialised skills. During the meeting, the participant will acquire practical skills to prepare learning activities with the use of digital technologies. The workshop will cover the following tools: Book Creator, Canva, Animaker.

 • Warsztaty poprowadzi dr Agnieszka Heba.

  Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli akademickich, którzy szukają innowacyjnych metod i narzędzi do wykorzystania w trakcie zajęć ze studentami. Podczas nich dowiemy się czym jest nauczanie programowane, gamifikacja, w szczególności escape room, zapoznamy się z gotowymi przykładami, a także dowiemy się jak stworzyć escape room z użyciem narzędzi online typu: Genially, Formularze Google, Microsoft Forms, platforma Moodle.

Warsztaty on-line Vectorworks

PROGRAM KONFERENCJI

Poniżej przedstawiamy ramowy program obrad konferencyjnych i warsztatów.

Uprzejmie informujemy, że program konferencji jest na bieżąco aktualizowany.

Obrady konferencyjne - budynek C3, sala 018

Rejestracja uczestników

Otwarcie konferencji

Przemowa organizatorów konferencji i przywitanie gości.

Wystąpienie Prorektora, Przewodniczących: Joanny Markowskiej i Oleny Hlazunovej oraz Prezesa SEA - Magdaleny Roszak

SESJA PIERWSZA - budynek C3, sala 018


mgr Anna Stanisławska-Mischke (Ekspert e-learningu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego)
Dlaczego bez e-learningu nie ma mowy o wysokiej jakości kształcenia uniwersyteckiego?


dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)- wykład on-line
Kompetencje cyfrowe nauczycieli akademickich. Technological, Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) a European Competence Framework for the Digital Competence of Educators


mgr Przemysław Stencel (Edukacja-Online.pl)
Ocena wzajemna z wykorzystaniem modułu Warsztat w Moodle


dr inż. Olena Kuzminska prof. i Valentyna Korolchuk, Katedra Systemów Informatycznych i Technologii, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
Technologies of integration of educational resources and services in conditions of distance learning


dr hab. Joanna Mytnik (Politechnika Gdańska) - wykład on-line
Co neuronauka mówi nam dziś o procesie uczenia się? Błyskawiczny przegląd podstawowych zasad projektowania kursów akademickich


dr hab. Magdalena Roszak, dr Anna Smelkowska, dr Marta Jokiel, dr Katarzyna Zaorska, dr Barbara Purandare, dr Przemysław Keczmer, dr hab. Agnieszka Karbownik, mgr Maurycy Jankowski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Multimedialne i interaktywne e-zasoby nadal wyzwaniem dla dostawców wiedzy

Lunch

Gość specjalny

Wystąpienie dr Ewy Chwałko (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Znaczenie pozazawodowych pasji w pracy nauczyciela akademickiego

Przerwa kawowa

SESJA DRUGA - budynek C3, sala 018

dr Ewa Komorowska-Jędrzejczak, mgr Lidia Mirowska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Cyfrowa rzeczywistość Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego


Svitlana Lytvynova, DSc (Institute for Digitalisation of Education of NAES of Ukraine)
Readiness of teachers and students to use augmented and virtual reality in the educational process


Mariya Shyshkina, PhD, Dr. Hab. (Institute for Digitalisation of Education of NAES of Ukraine)
The Cloud-based Systems of Open Science within the University Learning and Research Environment


dr Iwona Mokwa-Tarnowska (Politechnika Gdańska) - wykład on-line
Gamifikacja w nauczaniu akademickim


dr Jacek Stańdo, prof. uczelni (Politechnika Łódzka) - wykład on-line
Alternatywna trajektoria uczenia się


dr Agnieszka Heba (Uniwersytet Warszawski) - wykład on-line
Cyberbezpieczeństwo - Innowacyjne podejście do tworzenia kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Podsumowanie

Język polski/ukraiński/angielski – tłumaczenie na j. polski. Po każdym wystąpieniu pytania. Czas prelekcji 20 - 30 min.

Warsztaty - rejestracja

Paweł Jasiński

Kij czy marchewka? A może jest inny sposób?

prowadzący warsztaty: Paweł Jasiński | Collegium Wratislaviense

WORKSHOP IN POLISH

Paweł Jasiński

Design Thinking w moich zajęciach

prowadzący warsztaty: Paweł Jasiński | Collegium Wratislaviense

WORKSHOP IN POLISH

Ewa Hajdasz

Effective learning – harnessing your brain power

prowadzący warsztaty: mgr Ewa Hajdasz | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

WORKSHOP IN ENGLISH

Kamila Pawłowska

Fitness mózgu – ćwiczenia na kreatywne myślenie

prowadzący warsztaty: mgr inż. Kamila Pawłowska | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

WORKSHOP IN POLISH

dr Agnieszka Heba

Jak stworzyć escape room z użyciem narzędzi online

prowadzący warsztaty: dr Agnieszka Heba | Uniwersytet Warszawski

WORKSHOP IN POLISH

Natalia Demeshkant, Paulina Burkot i Katarzyna Budzowska

Narzędzia i zasoby cyfrowe w edukacji szkolnej i akademickiej

prowadzący warsztaty: dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP; Paulina Burkot, Katarzyna Budzowska | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

                 WORKSHOP IN POLISH

Natalia Demeshkant, Paulina Burkot i Katarzyna Budzowska

Digital tools and resources in school and academic education

prowadzący warsztaty: dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP; Paulina Burkot, Katarzyna Budzowska | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

                 WORKSHOP IN ENGLISH

Legalna Kultura

Prawo autorskie oraz wolne zasoby sieci w zakresie istotnym dla nauczycieli akademickich

prowadzący warsztaty: mgr Dorota Gałan-Niedziela | Fundacja "Legalna Kultura"

                 WORKSHOP IN POLISH

Legalna Kultura

Prawo autorskie oraz wolne zasoby sieci w zakresie istotnym dla studentów

prowadzący warsztaty: mgr Dorota Gałan-Niedziela | Fundacja "Legalna Kultura"
WORKSHOP IN POLISH

Miejsce konferencji

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Centrum Dydaktyczno-Naukowe
pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

SPONSORZY

TERMINY

do 24.11.2022 r.

Rejestracja uczestnictwa w konferencji

do 15.11.2022 r.

Zgłoszenie wystąpienia na konferencji

Zapraszamy do rejestracji swojego wystąpienia na konferencji

do 15.11.2022 r.

Przesyłanie artykułów/rozszerzonych abstraktów z wystąpienia do publikacji pokonferencyjnej

Zapraszamy do rejestracji swojego wystąpienia na konferencji

do 24.11.2022 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej

Zapraszamy do rejestracji swojego wystąpienia na konferencji

KOMITETY

 • Przewodniczący:

  • prof. dr hab. Stanislav M. Nikolaienko, Rektor Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie

  Członkowie:

  • prof. dr hab. inż. Damian Knecht, Prorektor ds. studenckich i edukacji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Serhii M. Kvasha, Prorektor ds. Działalności Naukowo-Oświatowej i Rozwoju, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Valeriy Yu. Bykov, Dyrektor Instytutu Digitalizacji Edukacji, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy
  • dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego
  • prof. dr hab. Tetyana Ishchenko, Ministerstwo Polityki Rolnej Ukrainy, Naukowo-dydaktyczne Centrum „AgroEducation”
  • prof. dr Nataliia Morze, Kijowski Uniwersytet Borysa Hrinczenki
  • dr Mariya Shyshkina, Kierownik Katedry Zorientowanych na Chmurę Systemów Informatyzacji Edukacji, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy
  • dr Olha Pinchuk, Zastępca Dyrektora ds. Naukowej Pracy Eksperymentalnej, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy
  • dr Andrii Morozov, prof., Prorektor ds. Pracy Naukowo-Pedagogicznej Państwowej Politechniki Żytomierskiej, Ukraina
  • dr Dmitry Antoniuk, prof., Państwowa Politechnika Żytomierska, Ukraina
  • dr Valerii Kontsedailo, Szef Produktu w Inner Circle, Amsterdam, Holandia
  • mgr Anna Stanisławska-Mischke, Ekspert e-learningu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego
  • dr hab. Svitlana Agadzhanova, prof., Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Sumy, Ukraina
  • emerytowany prof. AGH dr hab. inż. Jerzy Mischke, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, niezależny konsultant, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego
  • prof. dr hab. inż. Józefa Chrzanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. uczelni, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • mgr Maria Wilkin, Uniwersytet Warszawski
  • dr inż. Tomasz Walasek, Politechnika Częstochowska, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego
  • dr Iwona Mokwa-Tarnowska, Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego
  • dr hab. Magdalena Roszak, prof., Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Kierownik Katedry Informatyki i Statystyki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
  • dr hab. Piotr Leszczyński, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego
  • dr inż. Wiesław Półjanowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego
  • dr Jacek Stańdo, prof. uczelni, Politechnika Łódzka, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego
  • dr inż. Joanna Markowska , Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Kierownik Sekcji Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego
  • dr hab. Olena Hlazunova, prof. , Dziekan Wydziału Informatyki, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • prof. dr hab. inż. Vadym Kondratiuk, Prorektor ds. Badań Naukowych i Innowacji, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • prof. dr hab. inż. Oksana Tonkha, Dziekan Wydziału Agrobiologii, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • dr inż. Olena Kuzminska, prof., Katedra Systemów Informatycznych i Technologii, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • dr inż. Dmyto Kasatkin, prof., Katedra Systemów Komputerowych i Sieci, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • dr inż. Jacek Markowski, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia, UPWr
  • dr inż. Maksym Mokriiev, prof., Centrum Technologii Edukacji na Odległość, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • mgr Ewa Hajdasz, Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych, UPWr
  • dr inż. Tetyana Voloshina, prof., Katedra Systemów Informatycznych i Technologii, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • Valentyna Korolchuk, Department of Informational System and Technologies, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • Svitlana Amelina, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • mgr Przemysław Stencel, Edukacja-Online.pl, Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego
  • dr Ewa Chwałko, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Wydawnictwo UPWr
  • dr Kateryna Tuzhyk, prof., Katedra Cybernetyki Ekonomicznej, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • mgr inż. Artur Majchrzak, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia, UPWr
  • mgr inż. Monika Brząkała, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia, UPWr
  • mgr inż. Martyna Burdzy, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia, UPWr
  • mgr inż. Joanna Borowiec-Jaskólska, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia, UPWr
  • mgr inż. Kamila Pawłowska, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia, UPWr
  • dr Oksana Vovkodav, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia, UPWr
  • dr inż. Przemysław Tymków, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, UPWr
  • mgr inż. Marta Lewińska, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Digitalizacji i Technologicznego Wsparcia Dydaktyki, UPWr
  • mgr Weronika Tadla, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Digitalizacji i Technologicznego Wsparcia Dydaktyki, UPWr
  • mgr inż. Adrian Kulik, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Digitalizacji i Technologicznego Wsparcia Dydaktyki, UPWr
  • dr inż. Anna Ogły, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń, UPWr
  • mgr Katarzyna Błaszczyk, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Kształcenia Ustawicznego i Organizacji Szkoleń, UPWr
  • inż. Adam Pałęcki, Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Digitalizacji i Technologicznego Wsparcia Dydaktyki, UPWr

Opłaty

UCZESTNICTWO
350 zł

 • udział w konferencji
 • udział w warsztatach
 • wystąpienie na konferencji
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • materiały konferencyjne
 • wieczorna integracja
NAUCZYCIELE UPWR
0 zł

 • udział w konferencji
 • udział w warsztatach
 • wystąpienie na konferencji
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • materiały konferencyjne
 • wieczorna integracja
NAUCZYCIELE Z UKRAINY
0 zł

 • udział w konferencji
 • udział w warsztatach
 • wystąpienie na konferencji
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • materiały konferencyjne
 • wieczorna integracja
STUDENCI
0 zł

 • udział w konferencji
 • udział w warsztatach
 • wystąpienie na konferencji
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • materiały konferencyjne
 • wieczorna integracja
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli biznesu do finansowego wsparcia organizacji naszej konferencji. Poniżej przedstawiamy ofertę sponsoringu.
Silver
500 zł

 • umieszczenie logo firmy na stronie oraz w e-mailach organizacyjnych
 • udział 1 osoby w konferencji
 • wygłoszenie referatu
 • lunch i przerwy kawowe
 • wieczorna integracja
 • stanowisko promocyjne na konferencji
 • możliwość prezentacji produktów firmy na warsztatach
Gold
800 zł

 • umieszczenie logo firmy na stronie oraz w e-mailach organizacyjnych
 • udział 1 osoby w konferencji
 • wygłoszenie referatu
 • lunch i przerwy kawowe
 • wieczorna integracja
 • stanowisko promocyjne na konferencji
 • możliwość prezentacji produktów firmy na warsztatach
Platinum
1000 zł

 • umieszczenie logo firmy na stronie oraz w e-mailach organizacyjnych
 • udział 2 osób w konferencji
 • wygłoszenie referatu
 • lunch i przerwy kawowe
 • wieczorna integracja
 • stanowisko promocyjne na konferencji
 • możliwość prezentacji produktów firmy na warsztatach
Diamond

Opcja dla Sponsorów, którzy w sposób szczególny wesprą inicjatywę organizacji naszej konferencji.


 • umieszczenie logo firmy na stronie oraz w e-mailach organizacyjnych
 • udział 6 osób w konferencji
 • wygłoszenie referatu
 • lunch i przerwy kawowe
 • wieczorna integracja
 • stanowisko promocyjne na konferencji
 • możliwość prezentacji produktów firmy na warsztatach
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja na konferencję oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w nieprzekraczalnym terminie
do 24 listopada 2022 r. Opłatę należy wnieść na poniższe konto:
PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław

temat przelewu: D120/0011/22 imię i nazwisko

Przedstawicieli biznesu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami poprzez e-mail lub telefon.

KONTAKT

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wydarzenia, skontaktuj sie z nami:

Adres

Centrum Dydaktyczno-Naukowe
pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

Telefon

Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia
+48 71 320 1899

Email

Sekcja Kształcenia na Odległość i Nowoczesnych Form Kształcenia
ksztalcenie.odleglosc@upwr.edu.pl

polecane hotele