PRELEGENCI

Speaker 1

dr Ewa Chwałko

Znaczenie pozazawodowych pasji w pracy nauczyciela akademickiego

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka polonistyki i historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo zajmuje się wydawaniem książek naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia i zajęcia z podstaw prawa autorskiego dla naukowców i doktorantów oraz okolicznościowe wykłady humanistyczne; w formach tradycyjnej i zdalnej.


Autorka popularnego przewodnika po Wrocławiu i książki o pierwszych polskich profesorach odbudowujących naukę po drugiej wojnie światowej we Wrocławiu. Mama dwóch nastoletnich córek. Kolekcjonuje starą śląską porcelanę i minerały, uprawia ogród i zimowe pływanie. Jej mottem życiowym jest, aby co jakiś czas robić coś pierwszy raz w życiu. Autorka bloga: ewachwalko.pl

Chodzenie po górach jest jej największą pozazawodową pasją. Pierwsza Polka i druga kobieta na świecie, która samotnie przeszła Łuk Karpat. Nagrodzona wyróżnieniem Kolosy 2021 w kategorii Wyczyn.

Niedawno ukazała się książka Ewy Chwałko „Łuk Karpat. 84 dni samotnej wędrówki" - 524 strony pełne fascynującej opowieści podróżniczej, pełnej przygód, refleksji i informacji, niepozbawionej humoru, czasem wzruszającej a czasem mrożącej krew w żyłach, zawierającej liczne ilustracje i aż 73 mapy z trasą przejścia: ŁUK KARPAT. 84 DNI SAMOTNEJ WĘDRÓWKI.

Speaker 9

dr hab. Magdalena Roszak

Multimedialne i interaktywne e-zasoby nadal wyzwaniem dla dostawców wiedzy

Kierownik Katedry i Zakładu Informatyk i Statystyki Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz studiów podyplomowych w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM.


Prowadzi badania interdyscyplinarne - połączenie nauk medycznych w zakresie nauk podstawowych i badań klinicznych z zastosowaniem informatyki i matematyki. Efektem jest elearning w zakresie patofizjologii i pierwsze w Polsce wieloletnie badania nad przydatnością e-learningu akademickiego ze specjalizacją w kształceniu medycznym. Doświadczenie w kształceniu zdalnym: wdrożenia portali edukacji zdalnej, tworzenie i metodyka elementów multimedialnych i interaktywnych (obecnie: "E-materiały dla branży: opieki zdrowotnej POWR.02.15.00-00-3051/20 wspólnie z PŁ), organizacja akademickiej e-edukacji.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Laureatka zespołowej nagrody Ministra Zdrowia 2019 za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej z tytułu aktywności nad innowacyjnym i nowatorskim kształceniem studentów. Członek Zespołu ekspertów Ministra Edukacji Narodowej 2020 do porównania wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji: Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym oraz Wykorzystanie narzędzi on-line w kształceniu zdalnym z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Speaker 3

mgr Ewa Hajdasz

Effective learning – harnessing your brain power

Ewa Hajdasz jest nauczycielem języka angielskiego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Jako dyrektor kieruje Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.


Interesuje się nowymi technologiami i rozwojem umiejętności uczenia się. W swojej pracy łączy ze sobą edukację z nowymi technologiami w taki sposób by stymulować rozwój umiejętności uczenia się, co w efekcie sprawia, że jej hobby owocuje zarówno w pracy zawodowej nauczyciela jak i w życiu prywatnym. Ewa, od wielu lat, dzieli się swoim doświadczeniem z uczestnikami różnych seminariów, warsztatów i konferencji zarówno w kraju jak i za granicą. Nieustannie sama uczy się i rozwija. Inspiruje swoich uczniów, nie tylko ucząc ich języka angielskiego, ale także kształtuje ich rozwój w zakresie efektywnej nauki.

Speaker 4

mgr Dorota Gałan-Niedziela

Prawo autorskie oraz wolne zasoby sieci w zakresie istotnym dla nauczycieli akademickich
Prawo autorskie oraz wolne zasoby sieci w zakresie istotnym dla studentów

Dorota Gałan-Niedziela, doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Nauczycielka akademicka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Odpowiedzialna za Strefę Edukacji w fundacji „Legalna Kultura”, Organizator oraz wykonawca licznych projektów edukacyjnych o ogólnopolskim zasięgu.

Szkoleniowiec oraz propagator wiedzy na temat prawa autorskiego, wolnych zasobów wiedzy oraz bezpieczeństwa w sieci.

Speaker 5

mgr Kamila Pawłowska

Fitness mózgu – ćwiczenia na kreatywne myślenie

Z zawodu Architekt krajobrazu, tytuł magistra zdobyła na Hunan Agricultural University Changsha w Chinach. Pisze doktorat na Uniwersytecie Przyrodniczym dotyczący wykorzystywania alternatywnych form zieleni, m.in Zielonych Dachów w przestrzeniach miejskich. W wolnym czasie rozwija wyobraźnię i kreatywność malując obrazy, projektując grafikę oraz tworząc ilustracje. Odkrywa świat śpiewając w zespole Piotra Rubika, ale także występowała na jednej scenie z takimi muzykami jak: Andrea Bocelli, Taria Turunen, Małgorzata Walewska, Justyna Steczkowska, Natalia Kukulska i wiele innych.

Jest fanką wszelkich quizów sprawdzających wiedzę powszechną, zagadek logicznych, gier słownych i pamięciowych. Na warsztatach „Fitness mózgu” przeprowadzi kilka ćwiczeń i zabaw aktywizujących mózg do kreatywnej pracy. Pokaże w jaki sposób codziennymi ćwiczeniami wypracować „Umysł kreatywny”.

Speaker 6

Paweł Jasiński

trener | tutor | ekspert ds. jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym
  • Zakłócenia w pracy z grupą
  • Kij czy marchewka? A może jest inny sposób?
  • Design Thinking w moich zajęciach
  • (dwa wybrane warsztaty)

W Collegium Wratislaviense jest trenerem i ekspertem ds. jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Akredytowany praktyk tutoringu, doradca w karierze, nauczyciel akademicki w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Od 15 lat wspiera ludzi w procesach rozwojowych. Specjalizuje się w odkrywaniu naturalnych predyspozycji i wykorzystywaniu ich w planowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego (ponad 1500 h indywidualnych sesji doradczych).

Jego zainteresowania naukowe związane są z dyscyplinami: nauki o zarządzaniu i jakości, psychologia i pedagogika w szczególności: budowanie i rozwój zespołów, rozwój talentów w organizacji, optymalne wykorzystanie potencjału zawodowego pracownika, wewnętrzna motywacja do działania, przywództwo, podejmowanie decyzji, personalizacja edukacji.

Edukacja: Absolwent Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach pedagogika i kulturoznawstwo. Ukończył szereg szkoleń doskonalących z zakresu m. in. coachingu, mentoringu, umiejętności trenerskich czy Design Thinking. Posiada uprawnienia do korzystania z narzędzi wspierających odkrywanie i rozwój potencjału osób, z którymi pracuje (m.in. InsightfulProfiler iP121, Everything DiSC Trainer & Facilitator).

Speaker 7

dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP

Paulina Burkot, Katarzyna Budzowska

Narzędzia i zasoby cyfrowe w edukacji szkolnej i akademickiej

dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP

Opiekunka Koła Naukowego „Nauczyciel z Pasją” działającego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Paulina Burkot

Przewodnicząca Koła Naukowego „Nauczyciel z Pasją”, absolwenta studiów licencjackich biologii, specjalność nauczycielska. Obecnie studentka drugiego roku studiów drugiego stopnia biologii z chemią oraz pedagogiki specjalnej. Członkini Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE).

Katarzyna Budzowska

Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego „Nauczyciel z Pasją”, absolwentka studiów licencjackich filologii angielskiej oraz filologii francuskiej. Aktualnie studentka pierwszego roku studiów drugiego stopnia filologii angielskiej ze specjalnością nauczycielską.

Speaker 8

dr Iwona Mokwa-Tarnowska

Politechnika Gdańska

W 1999 otrzymała dyplom organizatora szkoleń e-learningowych wydany przez Heriot-Watt University w Edynburgu. Specjalizuje się w metodyce prowadzenia zajęć w środowisku e-learningowym, blended learningowym i wspomaganym komponentami online. Prowadzi badania dotyczące zróżnicowania struktur wsparcia, zwiększania zaangażowania i motywacji studentów na kursach e-learningowych oraz metod gwarantowania jakości modułów e-learningowych.

Autorka kilkudziesięciu artykułów poświęconych nauczaniu online oraz książki E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim. Nadzoruje procedury certyfikacyjne Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Opracowała założenia metodyczne kursów typu MOOC i recenzowała kursy na platformie Navoica.

Speaker 10

mgr Przemysław Stencel

Ocena wzajemna z wykorzystaniem modułu Warsztat w Moodle

Dydaktyk e-learningu, e-nauczyciel i trener e-nauczycieli. Wspiera szkoły wyższe, firmy i inne organizacje w efektywnym wykorzystaniu platformy Moodle i innych narzędzi e-learningowych. Członek-założyciel Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego, współorganizator konferencji MoodleMoot PL.

Speaker 11

dr Ewa Komorowska-Jędrzejczak i mgr Lidia Mirowska

Cyfrowa rzeczywistość Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.

dr Ewa Komorowska-Jędrzejczak

Doktor językoznawstwa ogólnego, koordynator ds. jakości kształcenia zdalnego / kierownik ds. dydaktyki i organizacji Polskiego Uniwersytetu Zdalnego, autorka publikacji metodycznych, nauczyciel akademicki. Redaktora i korektorka tekstów / koordynator wydawniczy. Z zamiłowania – miłośniczka wędrówek dalekich i bliskich.

mgr Lidia Mirowska

Certyfikowany e-nauczyciel, e-metodyk, ekspert merytoryczny międzynarodowych projektów w zakresie nowoczesnych metod nauczania. Autorka scenariuszy i materiałów o cyfryzacji i e-learningu. Interesuje się OZE w sieci, TIK w edukacji oraz nowinkami w pracy zdalnej. Na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym: starszy koordynator ds. jakości studiów zdalnych.

Speaker 12

dr Agnieszka Heba

Cyberbezpieczeństwo - Innowacyjne podejście do tworzenia kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk pedagogiki o specjalności nowoczesne technologie w edukacji (2019, nagroda III stopnia Rektora MUP Oświęcim, Microsoft Innovative Educator Expert (2021/2022)); pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; 2019-2021 – pracownik dydaktyczny Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie członek zespołu w projekcie: „Identyfikacja, kolekcjonowanie i ocena nieprzyjaznych operacji dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni, prowadzonych w oparciu o narzędzia teleinformatyczne (IKONA)”. Doświadczenie zawodowe zdobywała również współpracując z Ostrawskim Uniwersytetem w Ostrawie w Republice Czeskiej, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2019 roku uzyskała certyfikat e-nauczyciela, e-metodyka przyznany przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego.

Autorka publikacji z zakresu nowoczesnych technologii w edukacji, w szczególności w nauczaniu matematyki. Uczestniczka stażu w Centrum Nauczania na Odległość w Pradze.

Zainteresowania badawcze

Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji, nowe media, serwisy internetowe, narzędzia komunikacji internetowej, text mining w R i Statistice, metody wizualizacji i analizy danych w R i Statistice.

Speaker 13

Dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG

Co neuronauka mówi nam dziś o procesie uczenia się? Błyskawiczny przegląd podstawowych zasad projektowania kursów akademickich.

Wiedza o tym, jak tworzy się pamięć, jak działa układ nagrody, jaką rolę pełnią przerwy, sen i aktywność fizyczna w procesie uczenia się jest niezbędna przy projektowaniu procesów edukacyjnych. Zapraszam na krótką opowieść o tym, co z wiedzy o działaniu mózgu warto wziąć pod uwagę projektując ekosystemy uczenia się. Pokażę, jak w praktyce wykorzystać tą wiedzę w pracy nauczyciela akademickiego.

Dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej, pasjonatka projektowania ekosystemów wspierających procesy uczenia się za pomocą niestandardowych metod i narzędzi w oparciu o wiedzę neuronaukową. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami i nauczycielami. Swoje zajęcia i szkolenia opiera na wiedzy z obszaru neuronauk, prowadzi kursy dla nauczycieli, uczniów i studentów z efektywnego uczenia się w oparciu o wiedzę neurobiologiczną. Środowisko uczenia się rozumie jako przestrzeń dla kreatywności i samodzielnego konstruowania wiedzy przez studentów z rolą nauczyciela jako osoby wspierającej w rozwoju. W pracy dydaktycznej wykorzystuje grywalizację (od 2013). Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich „Ideatorium” w Gdańsku (od 2014), współorganizatorką konferencji „eTechnologie w Kształceniu Inżynierów” (2022). Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016). Laureatka nagrody "Nauczyciel Roku" im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego (2019), nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej II i I stopnia za osiągnięcie organizacyjne (2021, 2022). www.joannamytnik.com

Speaker 14

mgr Anna Stanisławska-Mischke

Dlaczego bez e-learningu nie ma mowy o wysokiej jakości kształcenia uniwersyteckiego?

Specjalistka ds. metodyki e-nauczania w Centrum Jakości Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zespół Rozwoju Dydaktyki, e-Dydaktyki i Badań w dydaktyce). Członek-założycielka Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego. Posiada certyfikat Eksperta e-Learningu (od 2021) oraz Metodyka zdalnego nauczania SEA (od 212). Od 2015 certyfikowany tutor. Kształci nauczycieli akademickich w zakresie projektowania i prowadzenia akademickich kursów online. Interesuje się nie tylko metodyką uczenia się i nauczania, ale także jakością kształcenia oraz stanem uniwersytetu w Polsce. Z wykształcenia filozofka. W wolnej chwili działaczka społeczna, fotografka i malarka.

Speaker 15

dr Jacek Stańdo, prof. uczelni

Alternatywna trajektoria uczenia się

Dr nauk matematycznych, profesor uczelni. Pracownik Politechniki Łódzkiej. Absolwent Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). 

Koordynator rządowego projektu: „e –podręczniki do kształcenia ogólnego” w zakresie matematyki i informatyki. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej -podręczników szkolnych w zakresie matematyki i informatyki. W latach 2008-2014 powołany przez Ministra Edukacji Narodowej na Wiceprzewodniczącego Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. W 2013 przyznanie tytuł „Kreatora Innowacji", nominowany do „Nauczyciela roku” na Politechnice Łódzkiej.