Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

VI Międzynarodowa Konferencja:
CYFRYZACJA EDUKACJI NA UCZELNIACH PRZYRODNICZYCH

20-21.11.2019 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Więcej

O konferencji

Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania są: E-MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - TRUD TWORZENIA I SZTUKA KORZYSTANIA, a naszym mottem zostały słowa Alberta Einsteina „Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”. Wykorzystywanie e-materiałów dydaktycznych jest podstawą efektywnego nauczania zdalnego. Przygotowywanie ich wymaga jeszcze większego wysiłku i precyzji niż ma to miejsce podczas opracowywania materiałów na zajęcia stacjonarne. Studenci wielokrotnie mogą się zapoznawać z zasobami w Internecie, przez co wyłapywane są najmniejsze pomyłki. Materiały muszą być także atrakcyjne wizualnie, bezbłędne pod względem językowym oraz odpowiadać standardom WCAG. W czasie konferencji omówimy problematykę przygotowywania e-zasobów zarówno w kontekście technologicznym, jak i humanistycznym.

Podobnie jak w latach ubiegłych, konferencji towarzyszyć będą warsztaty. Organizujemy także konkurs na najlepszą realizację pracy zespołowej. Praca zespołowa to często wykorzystywana forma pracy dydaktycznej, których zalet nie trzeba nikomu przedstawiać. Jednak zawsze niektórzy studenci są bardziej zaangażowani w dany projekt, a inni – mniej. Zależy nam na tym, żeby pokazać najlepsze projekty i nagrodzić najbardziej zmotywowanych oraz kreatywnych studentów.

Organizatorzy

Organizatorami są Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wydział Technologii Informacyjnej Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie.

Gdzie i kiedy?

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w dniach 20-21.11.2019 r.

Publikacja pokonferencyjna

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień na konferencję. Rozszerzone abtrakty wystąpień zostaną zebrane i opublikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w publikacji pokonferencyjnej opatrzonej numerem ISBN. Staramy się o wpisanie konferencji do bazy Web of Science.

Wybrane artykuły będą rekomendowane do publikacji w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia Istnieje możliwość publikacji artykułu w Information Technologies and Learning Tools w zależności od liczby zainteresowanych autorów.

Streszczenia w języku angielskim prosimy przesyłać na adres ckno@upwr.edu.pl według załączonego wzoru.

PROGRAM KONFERENCJI

Poniżej przedstawiamy ramowy program obrad konferencyjnych i warsztatów

TUTAJ MOŻNA ZANELEŹĆ TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE POLSKIEGO PANELU DYSKUSYJNEGO NA JĘZYK ANGIELSKI: TUTAJ

Obrady konferencyjne - budynek C3, sala 018

Otwarcie konferencji

Przemowa organizatorów konferencji i przywitanie gości.

Wystąpienie prezes Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego: Magdaleny Roszak

Panel dyskusyjny otwierający konferencję

e-Materiały dla studentów – odpowiedzialność nauczycieli akademickich czy uczelni?

W większości uczelni w kraju (jeśli nie we wszystkich) studenci mają dostęp do elektronicznych źródeł wiedzy, pomocy i środków dydaktycznych. Nierzadko interaktywnych i multimedialnych. Każda z uczelni zaangażowanych w rozwój technologii wspierających dydaktykę stworzyła własny model działań na rzecz dostępu studentów do e-materiałów. Upraszczając można wyróżnić następujące modele:

 • Model 1: Nauczyciele, korzystając z uczelnianej (bądź wydziałowej) platformy, samodzielnie przygotowują i udostępniają studentom autorskie bądź otwarte elektroniczne źródła wiedzy i inne pomoce dydaktyczne, a także samodzielnie uczą się, jak robić to dobrze, podejmują eksperymenty i doskonalą własne kompetencje metodyczno-techniczne itp.
 • Model 2: Nauczyciele otrzymują wsparcie zespołu technicznego bądź metodyczno-technicznego w zakresie udostępniania i tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych. Np. w postaci szkoleń bądź indywidualnych konsultacji albo gotowych, predefiniowanych, szablonów e-kursów.
 • Model 3: Uczelnia inwestuje w profesjonalny zespół, odpowiedzialny za produkcję e-kursów na podstawie materiałów merytorycznych przekazanych przez nauczycieli i w ścisłej z nimi współpracy.
 • Model 4: Uczelnia tworzy OZE i zachęca nauczycieli do korzystania z nich w ramach zajęć stacjonarnych bądź częściowo zdalnych.

Przerwa kawowa

SESJA PIERWSZA - budynek C3, sala 018


prof. nadzw. dr hab. Jan Rajmund Paśko (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie) Od sali wykładowej do e-materiałów dydaktycznych
⇓ pobierz prezentację


Małgorzata Skulska (Clickmeeting)
Webinary w edukacji
⇓ pobierz prezentację


mgr Natalia Lasowicz (Studium Języków Obcych UPWr)
Perception and use of MALL applications in language education


dr Anna Grygoruk (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Wykorzystanie elementów gamifikacji w nauczaniu zdalnym


dr Olha Pinchuk (National Academy of Educational Sciences of Ukraine)
VR and AR as components of digital educational content
⇓ pobierz prezentację


mgr Agnieszka Mondrzycka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Blended learning in teaching English at University: inspirations and the practical routine

Lunch

SESJA DRUGA - budynek C3, sala 018


dr inż. Olgierd Kempa (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Nauczanie na odległość w perspektywie aktualnych problemów społeczeństwa opartego na wiedzy
⇓ pobierz prezentację


Stella Gabrielyan (Armenian National Agrarian University)
Digitalized education as a way of student-driven activity
⇓ pobierz prezentację


Armen Khachatryan, Gor Manukyan (Armenian National Agrarian University in Yerevan)
Digitization in education sphere in Armenia
⇓ pobierz prezentację


dr Olena Hlazunowa (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Motivation of university teachers to improve their skills


dr Mykhaylo Heyenko(Sumy National Agrarian University)
E-materials for students from 18 to 81 years old
⇓ pobierz prezentację


dr Olha Holomsha (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Main benefits of e-learning at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
⇓ pobierz prezentację


mgr Izabela Maleńczyk, mgr inż. Marcin Godziemba-Maliszewski
(Ośrodek Kształcenia na Odległość, Politechnika Warszawska)
Otwarte zasoby edukacyjne w Politechnice Warszawskiej na przykładzie projektu e-SEZAM
⇓ pobierz prezentację

Przerwa kawowa

SESJA TRZECIA - budynek C3, sala 018


dr Tomasz Walasek (Politechnika Częstochowska)
Z pamiętnika - nie tak młodego - e-tutora
⇓ pobierz prezentację


dr inż. Marcin Głowacki (Politechnika Wrocławska)
Inspiracje twórcze autorów e-kursu


dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Student UPWr


dr Stefan Nowicki (Uniwersytet Wrocławski)
E-materiały dydaktyczne jako narzędzie budowania zaangażowania i motywacji studentów
⇓ pobierz prezentację


mgr Karolina Gordecka (Centrum e-Learningu AGH w Krakowie)
Mini-MOOC AGH o Otwartych Zasobach Edukacyjnych


dr Maiia Marienko (National Academy of Educational Sciences of Ukraine)
Creating a cloud oriented open science information and education platform

Kolacja integracyjna

Zapraszamy do kontynuowania dyskusji na temat e-zasobów, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim - spędzenia czasu w bardzo miłym towarzystwie!

Warsztaty - rejestracja

Brenden Legros

Zasady dostępności dokumentów cyfrowych - standard WCAG 2.0

prowadzący warsztat: dr Izabela Mrochen

Brenden Legros

Accessible colours in cyberspace
- strategies of checking a good contrast ratio in digital documents

prowadzący warsztat: dr Izabela Mrochen

Warsztaty - rejestracja

Barbara Habrych

Budowanie motywacji i nastawienia na rozwój
- perspektywa edukacyjna i osobista

prowadzący warsztaty: Barbara Habrych
- Czynniki wspierające motywację wewnętrzną.
- Informacja zwrotna, która motywuje do rozwoju i zachęca do wysiłku.
- Nastawienie na rozwój nauczyciela i studenta.

Barbara Habrych

Budowanie motywacji i nastawienia na rozwój
- perspektywa edukacyjna i osobista

prowadzący warsztaty: Barbara Habrych
- Czynniki wspierające motywację wewnętrzną.
- Informacja zwrotna, która motywuje do rozwoju i zachęca do wysiłku.
- Nastawienie na rozwój nauczyciela i studenta.

Legalna Kultura

The Atlas of Open Science Resources

prowadzący warsztaty: Centrum Digitalizacji

Workshop for english speaking students. The Atlas of Open Science Resources – What is it? How to use it? Who can use it? – An example of scientific resources in open digital form. Different metadata for each kind of resources – photos, audio and video files, 3D models, Virtual Reality and many other scientific materials.

Legalna Kultura

Warsztat dla studentów

prowadzący warsztaty: Legalna Kultura

Legalne korzystanie z różnych źródeł podczas pisania esejów, prac naukowych czy tworzenia projektów.

Legalna Kultura

Warsztat dla nauczycieli akademickich i doktorantów

prowadzący warsztaty: Legalna Kultura

Legalne korzystanie z zasobów dydaktycznych oraz materiałów z Internetu podczas pracy ze studentami.

Barbara Habrych

Budowanie motywacji i nastawienia na rozwój
- perspektywa edukacyjna i osobista

prowadzący warsztaty: Barbara Habrych
- Czynniki wspierające motywację wewnętrzną.
- Informacja zwrotna, która motywuje do rozwoju i zachęca do wysiłku.
- Nastawienie na rozwój nauczyciela i studenta.

Legalna Kultura

Warsztaty dla studentów

prowadzący warsztaty: Legalna Kultura

Legalne korzystanie z różnych źródeł podczas pisania esejów, prac naukowych czy tworzenia projektów.

Legalna Kultura

WARSZTATY dla nauczycieli akademickich i doktorantów

prowadzący warsztaty: Legalna Kultura

Legalne korzystanie z zasobów dydaktycznych oraz materiałów z Internetu podczas pracy ze studentami.

Miejsce konferencji

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Centrum Dydaktyczno-Naukowe
pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

SPONSORZY

TERMINY

do 11.11.2019 r.

Rejestracja uczestnictwa w konferencji

do 11.11.2019 r.

Zgłoszenie wystąpienia na konferencji

do 11.11.2019 r.

Przesyłanie artykułów/rozszerzonych abstraktów z wystąpienia do publikacji pokonferencyjnej

do 11.11.2019 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej

KOMITETY

 • Przewodniczący:

  • prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Potyrała, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • dr hab. Natalia Demeshkant, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

  Członkowie

  • prof. dr hab. Inż. Jerzy Mischke, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • prof. nadzw. dr hab. Anna Turula, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Serhii Kvasha, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • prof. dr hab. Andrii Gurzhii, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy
  • dr Oksana Tonha, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • prof. dr hab. Tetyana Ishchenko, Naukowo-dydaktyczne Centrum “Agro-Education
  • prof. Janusz Morbitzer, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
  • prof. Jan R. Paśko, MWSE w Tarnowie
 • Przewodniczący:

  • dr inż. Joanna Markowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Olena Glazunowa, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie

  Sekretarz:

  • mgr inż. Izabela Kraśniewska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Członkowie:

  • mgr A. K. Stanisławska-Mischke, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Tomasz Walasek, Politechnika Częstochowska
  • mgr Przemysław Stencel, Edukacja-Online.pl
  • dr Marcin Głowacki, Politechnika Wrocławska
  • prof. nadzw. dr hab. Olena Kuzminska, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • prof. nadzw. PhD. Tetyana Voloshyna, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • prof. nadzw. dr hab. Svitlana Agadzhanova, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Sumy
  • prof. nadzw. dr hab. Maxym Mokriyev, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • dr hab inż. Krzysztof Pieczarka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Inż. Aneta Wojdyło, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Olgierd Kempa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Stanisław Minta, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • mgr Ewa Hajdasz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • mgr Anna Cegłowska-McCann, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • mgr Sylwia Biały, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • mgr inż. Martyna Burdzy, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • mgr inż. Monika Brząkała, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • mgr inż. Artur Majchrzak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Przewodniczący:

  • prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Członkowie:

  • prof. dr hab. inż. Józef Sowiński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. dr hab. inż. Danuta Parylak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • mgr Marian Rybarczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • mgr inż. Krzysztof Grembowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. dr hab. inż. Damian Knecht, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Mirosława Pietryka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. nadzw. dr hab. Adam Roman, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. nadzw. dr hab. Anna Czubaszek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. nadzw. dr hab. inż. Bogdan Stępień, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Magdalena Roszak, Prezes Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
  • prof. dr hab. Kazimierz Tomala, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW
  • dr hab. inż. Sylwester Tabor, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • prof. dr hab. Halina Buczkowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • dr Marcin Dąbrowski, Redaktor Naczelny “E-mentora”
  • mgr Maria Wilkin, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Stanislav Nikolayenko, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • prof. dr hab. Serhii Kvasha, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie
  • prof. dr hab. Valery Bykov, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Technolofii Informatycznych i Narzędzi Dydaktycznych
  • prof. dr hab. Natalia Morze, Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrinczenki

Opłaty

UCZESTNICTWO
200 zł

 • udział w konferencji
 • udział w warsztatach
 • wystąpienie na konferencji
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • materiały konferencyjne
 • wieczorna integracja
NAUCZYCIELE UPWR
0 zł

 • udział w konferencji
 • udział w warsztatach
 • wystąpienie na konferencji
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • materiały konferencyjne
 • wieczorna integracja
STUDENCI
0 zł

 • udział w konferencji
 • udział w warsztatach
 • wystąpienie na konferencji
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • materiały konferencyjne
 • wieczorna integracja
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli biznesu do finansowego wsparcia organizacji naszej konferencji. Poniżej przedstawiamy ofertę sponsoringu.
Silver
400 zł

 • umieszczenie logo firmy na stronie oraz w e-mailach organizacyjnych
 • udział 1 osoby w konferencji
 • wygłoszenie referatu
 • lunch i przerwy kawowe
 • wieczorna integracja
 • stanowisko promocyjne na konferencji
 • możliwość prezentacji produktów firmy na warsztatach
Platinum
600 zł

 • umieszczenie logo firmy na stronie oraz w e-mailach organizacyjnych
 • udział 1 osoby w konferencji
 • wygłoszenie referatu
 • lunch i przerwy kawowe
 • wieczorna integracja
 • stanowisko promocyjne na konferencji
 • możliwość prezentacji produktów firmy na warsztatach
Gold
800 zł

 • umieszczenie logo firmy na stronie oraz w e-mailach organizacyjnych
 • udział 2 osób w konferencji
 • wygłoszenie referatu
 • lunch i przerwy kawowe
 • wieczorna integracja
 • stanowisko promocyjne na konferencji
 • możliwość prezentacji produktów firmy na warsztatach
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja na konferencję oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2019 r. Opłatę należy wnieść na poniższe konto:
PKO BP SA Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław

temat przelewu: imię i nazwisko D120/1134/2019

Przedstawicieli biznesu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami poprzez e-mail lub telefon.

KONTAKT

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wydarzenia, skontaktuj sie z nami:

Adres

Centrum Dydaktyczno-Naukowe
pl. Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

Telefon

Centrum Kształcenia na Odległość
+48 71 320 1899

Email

Centrum Kształcenia na Odległość
ckno@upwr.edu.pl

polecane hotele